Produkty

ROLNICY

Nowości


Rolnicy


Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy w Banku to:

  • kompleksowa obsługa finansowa
  • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
  • możliwość korzystania z usług bankowości internetowej MR Bank online
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
  • karty płatnicze Visa Business
Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:
  • decyzja o nadaniu nr NIP
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnegolub nakaz płatniczy lub umowę dzierżawy lub akt notarialnynabycia nieruchomości rolniczej
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatkudochodowego jeśli prowadzi działalność wytwórczą w dzialespecjalnym produkcji rolnej
  • kserokopia dowodu osobistego
 

Klienci Banku Spółdzielczego, korzystający z usług kredytowych Banku, mogą zostać objęci ubezpieczeniem na życie w ramach grupowego ubezpieczenie na życie Acti FINANSE oferowanego przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Grupowe ubezpieczenie na życie Acti FINANSE to idealne rozwiązanie dla osób zaciągających kredyt gdyż w sposób prosty, tani i bez zbędnych formalności pozwala zabezpieczyć siebie i najbliższych na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa. Ubezpieczony ma pewność, że w przypadku zajścia zdarzeń objętych ochroną, zobowiązania finansowe nie obciążą jego lub jego najbliższych.
Składka ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego w zależności od kwoty kredytu i zmniejsza się wraz z pozostałym zadłużeniem kapitałowym.

 

Z myślą o naszych Klientach

 
 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!